Un llenguatge visual de programació lògica

Author: Jordi Puigsegur
University:
Advisor: Carles Sierra
Year: 2002
Abstract: