TitleTecnologies per a la mediació en línia: estat de l’art, usos i propostes
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsPoblet M, Noriega P, Suquet J, Gabarro S, Redorta J
Book TitleLlibre Blanc de la Mediació a Catalunya
Chapter16
Pagination873-940
PublisherDepartament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Huygens Editorial
CityBarcelona
ISBN Number978-84-393-8560-8
Abstract

Aquest capítol recull la recerca que l’equip de mediació i tecnologia (ET11) ha realitzat en el marc del Llibre Blanc. Els objectius generals del capítol són presentar, d’una banda, una panoràmica de les tecnologies, processos i productes actualment existents en l’àmbit de la resolució en línia de conflictes (Online Dispute Resolution, ODR) i, d’altra, analitzar els usos de tecnologia i les necessitats dels proveïdors de serveis de mediació a Catalunya. El resultat de la recerca ha permès també desenvolupar un prototipus de plataforma online per a la mediació que figura com a Annex del capítol. En darrera instància, la nostra aportació al Llibre Blanc ha consistit a identificar i explorar noves oportunitats tecnològiques i a oferir algunes recomanacions que potenciïn l’eficiència i l’eficàcia dels serveis de mediació, així com la satisfacció dels usuaris envers aquests serveis.