Email: 
clopez@iiia.csic.es
Extension: 
263
Position: 
Co-Autors
Seniority / membership period: 
02 February 2009 to 31 March 2009
3 Publications
2012
2009
Marta Poblet, Pablo Noriega, Carlos López de Toro, Josep Suquet; ODR i mediació en línia: estat de l'art i escenaris d'ús. Materials del llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Volum 1; 2009.
Pablo Noriega, Carlos López de Toro; Towards a platform for on-line mediation. Proc. Workshop on Legal and Negotiation Decision Support Systems (LDSS 2009) in conjunction with ICAIL 2009; 2009.