Contribució a l'estudi de models d'inferència en els sistemes possibilístics

Author: Lluís Godo
University:
Advisor: Llorenç Valverde
Year: 1990
Abstract: