Contribució a l'estudi algebraic de models per a una lògica de la vaguetat

Author: Pere García
University:
Advisor: Francesc Esteva
Year: 1988
Abstract: