Acronym: 
IAQV 2012
Individual: 
Pilar Dellunde
Deadline: 
Saturday, December 1, 2012
Location: 
Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

La transferència de coneixement des del món de la universitat i la recerca és cabdal pel desenvolupament de l'economia, però també per millorar la qualitat de vida de les persones. Aquesta transferència no es troba exempta de dificultats quan parlem de l'aplicació en els serveis socials.

IAQV 2012 és la tercera d'una sèrie de jornades que, des de 2010, han representat un punt de trobada de dues comunitats: els treballadors del tercer sector i els investigadors en Intel·ligència Artificial. Amb l'objectiu comú de la millora de la qualitat de la vida de les persones, els dos col·lectius hem endegat un recerca conjunta sobre mètodes d'aprenentatge automàtic aplicats a l'avaluació de la qualitat de vida que utilitza l'escala GENCAT i la seva aplicació als tallers que treballen amb persones amb discapacitats intel·lectuals.

Mes enllà d'aquest grup de treball, les jornades tenen com a objectiu fer xarxa entre els diferents grups de recerca que treballen aplicant la Intel·ligència Artificial a la millora de la qualitat de la vida de les persones, des dels àmbits de la robòtica assistencial o l'aprenentatge automàtic aplicat a la medicina. Les jornades són també un fòrum de discussió amb els professionals del tercer sector i les administracions, sobre els reptes que cal afrontar a l'hora de fer innovació en l'àmbit dels serveis socials.

En l'edició d'enguany presentarem experiències sobre estimulació cognitiva i discutirem sobre els elements de decisió en malalties mentals, en el desplegament de la Llei 39/2006 de la Dependència a Catalunya.

Comitè Organitzador

Eva Armengol (IIIA-CSIC)
Pilar Dellunde (UAB)
Francesc Esteva (IIIA-CSIC)
Pere Garcia (IIIA-CSIC)
Àngel García-Cerdaña (IIIA-CSIC)
Juan Pedro Gonzalez (Taller Jeroni de Moragas)
Rut Herbera (Taller Jeroni de Moragas)
Carles Noguera (IIIA-CSIC)
Anabel Pellicer (Taller Jeroni de Moragas)
Josep Puyol (IIIA-CSIC)
Carlo Ratto (Taller Jeroni de Moragas)
Ana Ruiz (Taller Jeroni de Moragas)
Carlota Saez (Taller Jeroni de Moragas)
Ferran Sant (Fundació Jeroni de Moragas)
Lluís Vallès (Taller Jeroni de Moragas)
Marian Vazquez (Taller Jeroni de Moragas)
Ventura Verdú Solans (Universitat de Barcelona)