lissette's picture

Creativitat i innovació a l’aula d’FP

Com part de l'educació, la formació professional també requereix de cambis per incorporar metodologies innovadores i creatives a l'aula.

lissette's picture

From "Music Learning Project" to "Smart Education"

A system for a combined Machine and Human feedback for learning music was the ultimate objective of the IIIA-CSIC’s coordinated European project PRAISE. From this point, the IIIA-CSIC has been consolidating an R&D line aimed at providing AI Algorithms and Systems for a Smart Education.

lissette's picture

L'IIIA participa a la VI Jornada del Cercle de Directors TIC

El Cercle de Directors TIC va reunir els Directors TICs al voltat de la presentació de les seves experiències amb intel·ligència artificial en camps com la salut, chatbots, educació o la indústria. En Carles Sierra, Vice Director de l'IIIA-CSIC, va encoratjar als membres del Cercle de Directors TIC a esdevenir un lobby per a aconseguir que Barcelona sigui el HUB d’intel·ligència artificial d’Europa i va exposar tres exemples d’aplicació d’IA: CityBeats, EduTeams i uHelp

 

admin's picture

PhD degree awarded to Javier Morales on February 2, 2016

PhD degree awarded to Javier Morales on February 2, 2016 for the thesis entitled "On-line norm synthesis for open multi-agent systems"